Search This Blog

SKPK JALAN HUTTON

BLOG SKPK JALAN HUTTON

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

KURIKULUM


MATA PELAJARAN YANG DIAJAR


: Bahasa Melayu KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Bahasa Inggeris KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Matematik KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Sains KSSR Tahun 4 dan 5
: Pendidikan Islam KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Pendidikan Moral KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Dunia Seni Visual KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Pendidikan Jasmani KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Dunia Muzik KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Kemahiran Manipulatif KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Pengurusan Diri KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Pengurusan Tingkahlaku KSSR Tahun 1,2, 3, 4 dan 5
: Multimedia Tahun 4 dan 5
: Water Confidence (untuk murid-murid Tahap 1)PRASEKOLAH

Pondok Nilam SKPK Jalan Hutton
digunakan oleh murid-murid semasa waktu rehat.
Guru akan menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan tahap murid
untuk digunakan oleh murid-murid semasa rehat.