Search This Blog

SKPK JALAN HUTTON

BLOG SKPK JALAN HUTTON

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

HAL EHWAL MURID


JAWATANKUASA INDUK HEM


PENGERUSI
PN WAN ROHA BT WAN IBRAHIM
NAIB PENGERUSI
EN ISKANDAR B ISMAIL
SETIAUSAHA
CIK NOOR SHUHAINI BT HUSAIN
AJK
CIK KAMILAH BT SYED  SULTAN
EN SARKUNA SEELAN A/L MUNIANDY
PN NURUL MASLIA HIDAYU BT SHOHODIN
CIK SANJEETA A/P SUBRAMANIAM
PN KOGILAVANI A/P MURUTI
EN ZAWADI B GHANI
PN NORAHANUM BT ZAINOL A’ABIDIN
CIK NURHAFZIAN BT MD FAZIL
USTAZ MUHD MUKHLIS B ABDULLAH


BILANGAN MURID MENGIKUT KELAS
KELAS
BILANGAN MURID
Prasekolah
7
KSSR 1
5
KSSR 2
3
KSSR 3A
4
KSSR 3B
4
KSSR 4
5
KSSR 5
2
Kasih 6A
7
Kasih 6B
6

(Data murid pada Januari  2015)

Jumlah Murid semasa =  43 Orang.