Search This Blog

SKPK JALAN HUTTON

BLOG SKPK JALAN HUTTON

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

KOKURIKULUM

KELAB/ BADAN BERUNIFORM
GURU BERTUGAS
Kelab Kemahiran
Puan Nurul Maslia Hidayu bt Shohodin
Puan Norahanum bt Zainol A’Abidin
Cik Zuraida bt Ahmad
Puan Fazliyana Suriani bt Mohamed Fadzil
Kelab Rukun Negara
Encik Zawadi bin Ghani
Encik Sarkuna Seelan a/l Muniandy
Encik Muhammad Afiq bin Darduri
Kelab Kebudayaan
Cik Noridawati bt Ilyas
Cik Noorshuhaini bt Husain
Encik Khairil Adzfar bin Ya
Pengakap
Encik Azarudinamri bin Mat Zainon
Cik Kamilah bt Syed Sultan
Cik Sanjeeta a/p Subramaniam
Cik Lim Shu Yi
Kelab 1M1S
Encik Shahrizal bin Abu Seman
Cik Kogilavani a/p Muruti
Encik Muhd Mukhlis b Abdullah