Search This Blog

SKPK JALAN HUTTON

BLOG SKPK JALAN HUTTON

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

24 March 2015

PERUNTUKAN JADUAL WAKTU KSSR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

                                        PERUNTUKAN JADUAL WAKTU TAHAP 1 KSSR
                                                        (MASALAH PEMBELAJARAN)

3 comments:

  1. Boleh tak emailkan Surat Pekeliling peruntukan masa bagi jadual waktu untuk rujukan kami

    ReplyDelete
  2. alamat email kami ialah ppkismkbk@yahoo.com

    ReplyDelete
  3. alamat email kami ialah ppkismkbk@yahoo.com

    ReplyDelete